За проектот Духовит, како визуелно снимено авторско дело, Куде.мк ги задржува сите авторски права согласно Законот за авторското право и сродните права. Секое јавно објавување на видеата и воопшто на проектот Духовит или делови од него е забрането. Забрането е и креирање на Facebook страна или профил кој го претставува проектот Духовит. Истото се однесува и за други социјални мрежи. Претходните видеа ќе можете повторно да ги видите наскоро. Ви благодариме.

Литургиско Евангелие: Втора недела од Велигденскиот пост - Другари верни-ЦИ